NACHWUCHSTEAM

Ski

YANNICK BEUTEL

Spitzname: folgt...

 

Ski

JACOB CLAUS

Spitzname: folgt...

 

Ski

FELIX ECKSTEIN

Spitzname: folgt...

Geb.: 22.11.1997

 

Ski

LUKAS KARAJAN

Spitzname: folgt...

Geb.: 15.02.2000

 

Ski

CARL KEMMERICH

Spitzname: folgt...

 

 

Ski

ANNIKA SCHIEK

Spitzname: folgt...

Geb.: 30.08.2000

 

Ski

JIL TREFFINGER

Spitzname: folgt...

Geb.: 01.07.1993

 

Ski

PATRIC WALTER

Spitzname: folgt...

Geb.: 28.05.2000